ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for February, 2011

Kỳ BK003

Posted by thuanhoa on 20/02/2011

  

Bài mới: Kỳ BK003 – Bài DVSN003 – Phiếm CP003

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN003 trong tiểu mục “Bài kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU003 Ô Chữ BOC003 và các bài Toán Vui BTV003a, BTV003b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN003 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU002, Ô chữ BOC002, Toán vui BTV002a, BTV002b của kỳ trước BK002.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: CP003 – Trò chơi Tháp Hanoi. trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Ngoài ra, cũng mời độc giả đọc qua các “Chuyện Vui”“Bài nên đọc” để Đọc Vui và Suy Nghĩ thêm …….

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: