ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March, 2011

Kỳ BK007

Posted by thuanhoa on 25/03/2011

Bài mới: Kỳ BK007 – Bài DVSN007 – Phiếm CP007

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN007 trong tiểu mục “Bài kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU007 , khung Ô Chữ BOC007 và các bài Toán Vui BTV007a, BTV007b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN007 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU006, Ô chữ BOC006, Toán vui BTV006a, BTV006b của kỳ trước BK006.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: CP007 – Lịch Maya và ngày Tận thế (Thêm: Vụ nổ trên mặt trời năm 2013) trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời xem các Quy luật giải Sudoku mới  “Các 3 ô Sudoku đặc biêt (Cánh XY, Cánh XYZ)”,  “Hình Chữ nhật không giải được”  trong mục  Sudoku Tài liệu“.

Mời đọc các các chuyện vui mới: “Răng nhiều răng rứa”, “Thổ Ngữ Bắc Nam” trong mục “Chuyện Vui …”

Mời đọc các Bài Nên Đọc mới: “Khoa Học Kỹ Thuật nước Mỹ đi về đâu?” của Dũng – Khoa Toán (trong Đặc san Xuân Tân Mão, ĐHKH Saigon) trong mục “Bài Nên Đọc …”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục  Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: