ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March 4th, 2011

Kỳ BK004

Posted by thuanhoa on 04/03/2011

Bài mới: Kỳ BK004 – Bài DVSN004 – Phiếm CP004

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN004 trong tiểu mục “Bài kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU004 Ô Chữ BOC004 và các bài Toán Vui BTV004a, BTV004b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN004 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU003, Ô chữ BOC003, Toán vui BTV003a, BTV003b của kỳ trước BK003.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: CP004 – Định lý cuối cùng của Fermat. trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Ngoài ra, cũng mời độc giả đọc qua các “Chuyện Vui”“Bài nên đọc” để Đọc Vui và Suy Nghĩ thêm …….

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: