ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK005

Posted by thuanhoa on 11/03/2011

Bài mới: Kỳ BK005 – Bài DVSN005 – Phiếm CP005

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN005 trong tiểu mục “Bài kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU005 Ô Chữ BOC005 và các bài Toán Vui BTV005a, BTV005b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN005 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU004, Ô chữ BOC004, Toán vui BTV004a, BTV004b của kỳ trước BK004.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: CP005 – Bài toán sinh tử. trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Ngoài ra, cũng mời độc giả đọc qua các “Chuyện Vui”“Bài nên đọc” để Đọc Vui và Suy Nghĩ thêm …….

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: