ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March, 2011

Kỳ BK006

Posted by thuanhoa on 18/03/2011

Bài mới: Kỳ BK006 – Bài DVSN006 – Phiếm CP006

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN006 trong tiểu mục “Bài kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU006 Ô Chữ BOC006 và các bài Toán Vui BTV006a, BTV006b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN006 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU005, Ô chữ BOC005, Toán vui BTV005a, BTV005b của kỳ trước BK005.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: CP006 – Câu chuyện hai con dê và chiếc xe hơi trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc các các chuyện vui mới: “Vợ Chồng già”, “Thổ Ngữ Bắc Nam” trong mục “Chuyện Vui …”

Mời đọc các các Bài Nên Đọc mới: “Lương Thế Vinh – Trạng nguyên đại tài”, “Phòng Bệnh Mất Dần Trí Nhớ” trong mục “Bài Nên Đọc …”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: