ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for April 1st, 2011

Kỳ BK008

Posted by thuanhoa on 01/04/2011

Bài mới: Kỳ BK008 – Bài DVSN008 – Phiếm CP008

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN008 trong tiểu mục “Bài kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU008 , khung Ô Chữ BOC008 và các bài Toán Vui BTV008a, BTV008b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN008 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU007, Ô chữ BOC007, Toán vui BTV007a, BTV007b của kỳ trước BK007.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: CP008 – Đồng hồ Tận Thế trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc Chuyện Vui mới: “Ông Quan Toà” trong mục “Chuyện Vui …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Việt thuần và Hán Việt trong con số VN” (trong Tuyển tập Biên khảo” của TS Nguyễn Hữu Phước) trong mục “Bài Nên Đọc …”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: