ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for April 8th, 2011

Kỳ BK009

Posted by thuanhoa on 08/04/2011

Bài mới: Kỳ BK009 – Bài DVSN009 – Phiếm CP009

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN009 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU009 , khung Ô Chữ BOC009 và các bài Toán Vui BTV009a, BTV009b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN009 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU008, Ô chữ BOC008, Toán vui BTV008a, BTV008b của kỳ trước BK008.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: CP009 – Bài toán nhỏ hóc búa trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku mới “Chuỗi đặc biệt của các ô có 2 trị khả dụng như nhau trong tiểu mục  “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục  “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “1001 Chuyện ăn” trong mục “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Nguồn gốc Tiếng Việt” của Tinh Túc trong Pleiku Phố núi Forums, trong mục “Bài Nên Đọc …”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: