ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for April, 2011

Kỳ BK010

Posted by thuanhoa on 15/04/2011

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Thứ Sáu 22/04/2011 là Easter Good Friday nên “Đọc Vui và Suy Nghĩ” không có phát hành bài mới. Bài kỳ tiếp theo BK011 sẽ được phát hành ngày Thứ Sáu 29/04/2011. Mời bạn đọc đón xem

===============================================================

Bài mới: Kỳ BK010 – Bài DVSN010 – Phiếm CP010

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN010 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU010 , khung Ô Chữ BOC010 và các bài Toán Vui BTV010a, BTV010b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN010 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU009, Ô chữ BOC009, Toán vui BTV009a, BTV009b của kỳ trước BK009.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP010 – Bài toán san rượu” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku mới “Hình chữ nhật có cùng trị khẳng định” trong tiểu mục “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Ai dám bảo tôi già ?” trong mục  “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Mối tình Vương giả và Ca dao Lục tỉnh” của TS Nguyễn Hữu Phước trong trang nhà “Nam kỳ Lục tỉnh”, trong mục “Bài Nên Đọc …”

Mời đọc Kết quả Nghiên cứu mới “Bàn thêm về phương trình Diophantine” trong mục “Kết quả Nghiên cứu”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”. “Chuyện Vui Buồn …”

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: