ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for May 20th, 2011

Kỳ BK014

Posted by thuanhoa on 20/05/2011

Bài mới: Kỳ BK014 – Bài DVSN014 – Phiếm CP014

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN014 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU014 , khung Ô Chữ BOC014 và các bài Toán Vui BTV014a, BTV014b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN014 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU013, Ô chữ BOC013 Toán vui BTV013a, BTV013b của kỳ trước BK013.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP014 – Không có thì giờ để học!” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku mới “Các Quy luật về trị khả dụng – Phần 1” trong tiểu mục “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Đàn ông Đàn bà !” trong mục “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Chiết tự” của Toại Khanh, trong mục “Bài Nên Đọc …”.

Mời đọc Kết quả Nghiên cứu mới“Trung tuyến và Trọng tâm của tam giác” – (khai triển thêm bài “Độ dài trung tuyến của tam giác theo 3 cạnh” ) trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: