ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK015

Posted by thuanhoa on 27/05/2011

 

Bài mới: Kỳ BK015 – Bài DVSN015 – Phiếm CP015

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN015 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU015 , khung Ô Chữ BOC015 và các bài Toán Vui BTV015a, BTV015b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN015 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU014, Ô chữ BOC014 Toán vui BTV014a, BTV014b của kỳ trước BK014.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP015 -Bài toán của Bờm” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku mới “Các Quy luật về trị khả dụng – Phần 2” trong tiểu mục “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Dấu phẩy giá bao nhiêu?” trong mục “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Giải mã hiện tượng nhớ về tiền kiếp” (theo cuốn “Bí ẩn nhân loai”, NXB Từ Điển Bách Khoa), trong mục “Bài Nên Đọc …”.

Mời đọc Kết quả Nghiên cứu mới “Cách vẽ một bát giác đều có diện tích cho sẵn”  trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: