ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for August 5th, 2011

Kỳ BK025

Posted by thuanhoa on 05/08/2011

 

Đặc biệt:

  • “Bây giờ là Tháng Bảy Âm lịch, là tháng Xá Tội Vong Nhân, là tháng Vu Lan Báo Hiếu “, Thuận Hoà mời độc giả xem câu chuyện thật cảm động “Con để dành phòng khi đau ốm” và bài thơ hay “Mẹ” của thi sĩ Đỗ trung Quân trong mục “Bài Nên Đọc” kỳ nầy

___________________

 

Bài mới: Kỳ BK025- Bài DVSN025 – Phiếm CP025

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN025 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU025 , khung Ô Chữ BOC025 và các bài Toán Vui BTV025a, BTV025b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN025  kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU024, Ô chữ BOC024, Toán vui BTV024a, BTV024b của kỳ trước BK024 trong DVSN025.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP025 – Đồng bạc khó hiểu” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu OCD009, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD008 của kỳ trước trong OCD009.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Trị khẳng định suy rộng” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Nói Lái”  của Hoà Đa, trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới  “Con để dành phòng khi đau ốm” và bài thơ “Mẹ” của thi sĩ Đỗ trung Quân , trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các kết quả nghiên cứu 1-16 , trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Mời giải các bài toán Ô Số trong “Vài bài toán Ô Số” trong mục “Kết quả Nghiên cứu”.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: