ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for August 12th, 2011

Kỳ BK026

Posted by thuanhoa on 12/08/2011

 

Đặc biệt:

  • Mỗi năm cứ đến đầu tháng Tám DL, Thuận Hoà lại nhận được điện thư của bạn hữa về vụ  “Hai mặt trăng”  vào cuối tháng Tám với lời nhắc nhở là nhớ đón xem!  Mời độc giả xem bài “Sao Hoả tiếp cận Địa cầu”  trong mục “Chuyện Phiếm kỳ nầy”

___________________

 

Bài mới: Kỳ BK026- Bài DVSN026 – Phiếm CP026

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN026 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU026 , khung Ô Chữ BOC026 và các bài Toán Vui BTV026a, BTV026b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN026 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU025, Ô chữ BOC025, Toán vui BTV025a, BTV025b của kỳ trước BK025 trong DVSN026.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP026  – Sao Hoả tiếp cận Địa cầu” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu OCD010, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD009 của kỳ trước trong OCD010.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Trị khẳng định Và “Cánh-X” (X-Wing)” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Vợ người Vợ tôi” , trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Cô gái đi tìm Hạnh phúc” của Amanda Chong Wei Zhen (15 tuổi), Trang Anh dịch, trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc Kết quả Nghiên cứu  “Tìm tỉ số các trận đấu bóng tròn từ bảng điểm – Phương pháp Thuận Hoà”,  trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Mời giải các bài toán Ô Số trong “Vài bài toán Ô Số” trong mục “Kết quả Nghiên cứu”.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: