ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for August 19th, 2011

Kỳ BK027

Posted by thuanhoa on 19/08/2011

 

Đặc biệt:

  • Hai ngày trước đây, 17 tháng 8, là sinh nhật của nhà Toán học vĩ đại Pierre de Fermat(17/08/1601), thường được nhắc nhở qua “Bài toán cuối cùng của Fermat”. Để kỷ niệm ngày nầy, Google có một logo như dưới đây:
    (Hình lấy trong MATHVN)
    Năm 2001, nước Pháp có phát hành một tem thư để ghi nhớ Fermat và bài toán cuối cùng của ông:
    Thuận Hoà mời độc giả đọc lại bài “CP004 – Bài toán cuối cùng của Fermat” phát hành kỳ BK004, ngày 04 tháng 3 năm 2011, trong mục “Chuyện Phiếm KHoa Học”.

___________________

 

Bài mới: Kỳ BK027- Bài DVSN027 – Phiếm CP027

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN027 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU027 , khung Ô Chữ BOC027 và các bài Toán Vui BTV027a, BTV027b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN027 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU026, Ô chữ BOC026, Toán vui BTV026a, BTV026b của kỳ trước BK026 trong DVSN027.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “Bài toán tù nhân (1)” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu OCD011, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD010 của kỳ trước trong OCD011.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Trị khẳng định suy rộng và “Cánh-X”  suy rộng – Kiếm-Ngư (Sword-Fish)” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Đề 40 con !”  của Thuận Hoà, trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Câu chuyện cái keo không và tách cà phê” trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu  1- 17  trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: