ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for September 2nd, 2011

Kỳ BK029

Posted by thuanhoa on 02/09/2011

 

Bài mới: Kỳ BK029 – Bài DVSN029 – Phiếm CP029

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN029 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU029 , khung Ô Chữ BOC029 và các bài Toán Vui BTV029a, BTV029b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN029 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU028, Ô chữ BOC028, Toán vui BTV028a, BTV028b của kỳ trước BK027 trong DVSN029.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “Một câu chuyện vui của Bác Sáu” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu OCD013, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD012 của kỳ trước trong OCD013.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Một suy rộng đặc biệt của Cánh-X” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Cái giọng Sài Gòn” của Hải Phan, trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Tất cả đều từ NASA!” của Bùi thanh Liêm, trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu 1- 17 trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: