ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for September 9th, 2011

Kỳ BK030

Posted by thuanhoa on 09/09/2011

 

Đặc biệt:

  • Chủ nhật 11 tháng 9 sắp tới, dân chúng Mỹ quốc sẽ làm lễ tưởng niệm cho 3,000 nạn nhân trong biến cố September 9 với Toà Tháp Đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và Ngũ Giác Đài bị 19 tên cướp máy bay tấn công. Có điều gì kỳ lạ trong biến cố đau thương đó? Thuân Hoà mời độc giả đọc bài  “Biến cố 11/9 và những điều kỳ lạ”  trong mục ‘Chuyện Phiếm Khoa Học” kỳ nầy.

___________________

 

Bài mới: Kỳ BK030- Bài DVSN030 – Phiếm CP030

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – “DVSN030” trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU030 , khung Ô Chữ BOC030 và các bài Toán Vui BTV030a, BTV030b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN030 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU029, Ô chữ BOC029, Toán vui BTV029a, BTV029b của kỳ trước BK029 trong DVSN030.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Biến cố 11/9 và những điều kỳ la” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD014”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD013” của kỳ trước trong “OCD014”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Nối các ô khẳng định thành chuỗi 2 màu” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Cơm và Phở” của Gã Siêu , trong mục  “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Buông xả” của Quang Tuấn, trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu 1- 17 trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: