ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK035

Posted by thuanhoa on 27/10/2011

 

Bài mới: Kỳ BK035- Bài DVSN035 – Phiếm CP035

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN035 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU035 , khung Ô Chữ BOC035 và các bài Toán Vui BTV035a, BTV035b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN035 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU034, Ô chữ BOC034, Toán vui BTV034a, BTV034b của kỳ trước BK034 trong DVSN035.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Bài toán nhỏ hóc búatrong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD019”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD018” của kỳ trước trong “OCD019”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Bộ 2 ô Sudoku cách xa” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Chửi nhau mỗi nước mỗi khác” , trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Hạnh Phúc” trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu 1-19 trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”


Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: