ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for November 4th, 2011

Kỳ BK036

Posted by thuanhoa on 04/11/2011

 

Thông Báo:

  • “Lịch Thông Minh Suốt Đời” với Dương lịch và Âm lịch, từ luận án tiến sĩ của anh Hồ ngọc Đức, tại đại học Leipzig, Đức, đã được thêm vào phần “Tra cứu” của mục “Từ điển và Tra cứu”. Mời quý độc giả xem qua và thử nghiệm

___________________

  

Bài mới: Kỳ BK036- Bài DVSN036 – Phiếm CP036

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN036 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU036 , khung Ô Chữ BOC036 và các bài Toán Vui BTV036a, BTV036b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN036 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU035, Ô chữ BOC035, Toán vui BTV035a, BTV035b của kỳ trước BK035 trong DVSN036.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Nhanh hơn ánh sáng !trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD020”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD019” của kỳ trước trong “OCD020”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Các chuỗi hữu dụng Sudoku (1)” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Một ngày không thể quên” , trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Chú Tài xế Taxi” trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu 1-19 trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”


Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: