ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for November 11th, 2011

Kỳ BK037

Posted by thuanhoa on 11/11/2011

 

Đặc biệt

  • Mời quí độc giả “Đọc (không Vui) và Suy nghĩ và … buồn” bài “Hịch Tiến sĩ” của Ông Giáo Già trong mục “Bài nên đọc” kỳ nầy.

___________________

 

Bài mới: Kỳ BK037- Bài DVSN037 – Phiếm CP037

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN037 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU037 , khung Ô Chữ BOC037 và các bài Toán Vui BTV037a, BTV037b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN037 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU036, Ô chữ BOC036, Toán vui BTV036a, BTV036b của kỳ trước BK035 trong DVSN037.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Pi là sai !trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD021”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD020” của kỳ trước trong “OCD021”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Các chuỗi hữu dụng Sudoku (2)” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Tìm bạn bốn phương” , trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Hịch Tiến sĩ” của Ông Giáo Già trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu 1-19 trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”


Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: