ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK039

Posted by thuanhoa on 25/11/2011

Đặc biệt

 • Mời quí độc giả đọc “Kết quả Nghiên cứu” mới:
  Ngũ giác đều có diện tích cho sẵn
  gồm 2 phần:

  1. Phần 1 – Đa giác và hình vuông có cùng diện tích
   (Kỳ BK038)
  2. Phần 2 – Cách vẽ ngũ giác đều có diện tích cho sẵn –
   Phương pháp Thuận hoà
   (Kỳ BK039)

___________________

Bài mới: Kỳ BK039- Bài DVSN039 – Phiếm CP039

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN039 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU039 , khung Ô Chữ BOC039 và các bài Toán Vui BTV039a, BTV039b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN039 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU038, Ô chữ BOC038, Toán vui BTV038a, BTV038b của kỳ trước BK038 trong DVSN039.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Bài toán 3 lá bài lật úptrong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD023”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD022” của kỳ trước trong “OCD023”.

Mời đọc xem lại các Quy luật Sudoku “Các chuỗi hữu dụng Sudoku (1), (2) và (3)” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Nói với Việt Kiều”  của Chung Mốc, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Câu chuyện về lòng biết ơn”  trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý Kết quả Nghiên cứu mới “Ngũ giác đều có diện tích cho sẵn – Phần 2- Vẽ Ngũ giác đều có diện tích cho sẵn – Phương pháp Thuận Hoà  trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: