ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for November, 2011

Kỳ BK038

Posted by thuanhoa on 18/11/2011

Đặc biệt

 • Mời quí độc giả đọc “Kết quả Nghiên cứu” mới:
              “Ngũ giác đều có diện tích cho sẵn
  gồm 2 phần:

  1. Phần 1 – Đa giác và hình vuông có cùng diện tích
  2. Phần 2 – Cách vẽ ngũ giác đều có diện tích cho sẵn –
   Phương pháp Thuận hoà

___________________

Bài mới: Kỳ BK038- Bài DVSN038 – Phiếm CP038

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN038 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU038 , khung Ô Chữ BOC038 và các bài Toán Vui BTV038a, BTV038b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN038 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU037, Ô chữ BOC037, Toán vui BTV037a, BTV037b của kỳ trước BK037 trong DVSN038.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Công thức tính diện tích vòng tròntrong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD022”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD021” của kỳ trước trong “OCD022”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Các chuỗi hữu dụng Sudoku (3)” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Đau đầu … Ngoại ngữ !” của Lê Anh Tuấn, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “100 Đại học hàng đầu Á châu năm 2011″ của Trần Đăng Hồng, PhD, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý Kết quả Nghiên cứu mới “Ngũ giác đều có diện tích cho sẵn – Phần 1 – Đa giác và hình vuông có cùng diện tích” trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: