ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for January, 2012

Kỳ BK044

Posted by thuanhoa on 27/01/2012

 

 THÔNG BÁO

  1. Mục mới: “GU – Sudoku Thực tập”. Bắt đầu từ kỳ BK043, mỗi tuần “Đọc Vui và Suy Nghĩ” sẽ cung cấp cho độc giả một khung Sudoku có độ khó thay đổi, với lời giải từng bước, để giúp độc giả nào muốn trau giồi khả năng giải Sudoku. Kỳ nầy, mời  độc giả xem bài Sudoku thực tập thứ hai.
  2. Về mục “Ô Chữ VN có dấu”, vì bạn Thiên Vương bận việc, nên kể từ kỳ BK043, Ô Chữ chỉ được cung cấp cách 2 tuần. Kỳ nầy, không có bài của bạn Thiên Vương, mời độc giả đọc bài Ô chữ VN có dấu của Thuận Hoà.
  3. Bài mới  “Bí quyết để có Sức khoẻ tốt” của Giáo Làng, trong tiểu mục “Các đề tài bổ túc về Sức khoẻ và Y học”  của mục “TỪ ĐIểN-Y HỌC-TRA CỨU”.

 

NỘI DUNG KỲ PHÁT HÀNH BK044

 

Bài mới: Kỳ BK044- Bài DVSN044 – Phiếm CP044

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN044 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU044 , khung Ô Chữ BOC044 và các bài Toán Vui BTV044a, BTV044b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN044 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU043, Ô chữ BOC043, Toán vui BTV043a, BTV043b của kỳ trước BK043 trong DVSN044.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất:  “Kepler-22B, hành tinh giống Địa cầu” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD028”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD027” của kỳ trước trong “OCD028”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Hình chữ nhật duy nhất – Loại 2” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku mới “GU – Bài 002” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Ba que xỏ lá” của Nguyễn Dư, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Lo ‘tuyệt tự’ khoa học vì nạn giả dối còn phổ biến”,  trang nhà Dân Trí, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các bài Kết quả Nghiên cứu  trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: