ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for February 3rd, 2012

Kỳ BK045

Posted by thuanhoa on 03/02/2012

 

Bài mới: Kỳ BK045- Bài DVSN045 – Phiếm CP045

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN045 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU045 , khung Ô Chữ BOC045 và các bài Toán Vui BTV045a, BTV045b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN045 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU044, Ô chữ BOC044, Toán vui BTV044a, BTV044b của kỳ trước BK044 trong DVSN045.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Newt Gingrich và ám ảnh về ngày tận thế” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD029”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD028” của kỳ trước trong “OCD029”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Hình chữ nhật duy nhất – Loại 3” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku mới “GU – Bài 003” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Thức lâu mới biết đêm dài” của H.H., trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Toán tính – Tính toán”,  của  TS  Nguyễn Vĩnh Tráng, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các bài Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: