ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for February 10th, 2012

Kỳ BK046

Posted by thuanhoa on 10/02/2012

 

Bài mới: Kỳ BK046- Bài DVSN046 – Phiếm CP046

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN046 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU046 , khung Ô Chữ BOC046 và các bài Toán Vui BTV046a, BTV046b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN046 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU045, Ô chữ BOC045, Toán vui BTV045a, BTV045b của kỳ trước BK045 trong DVSN046.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Mascheroni và cách vẽ chỉ bằng compa” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD030”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD029” của kỳ trước trong “OCD030”.

Mời ôn lại 3 Quy luật Sudoku quan trọng “Hình chữ nhật duy nhất – Loại 1, 2 và 3” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku mới “GU – Bài 004” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Những từ dùng sai trong ngôn ngữ Việt Nam”  trong Triều Thanh tạp chí, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “40 việc cần làm trong năm 2012”,  trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các bài Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: