ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for February 17th, 2012

Kỳ BK047

Posted by thuanhoa on 17/02/2012

 

Năm 2012 có gì lạ ?

Mời quý độc giả trả lời 6 câu hỏi của năm 2012 sau đây:

  1. Năm 2012 có gì lạ?
  2. Tháng 2 năm 2012 có gì lạ?
  3. Ngày 21/02/2012 có gì lạ?
  4. Ngày 12/12/2012 có gì lạ?
  5. Ngày 21/11/12 có gì lạ?
  6. Ngày 21/12/2012 có gì lạ?

 ————————–


Bài mới: Kỳ BK047- Bài DVSN047 – Phiếm CP047

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN047 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU047 , khung Ô Chữ BOC047 và các bài Toán Vui BTV047a, BTV047b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN047 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU046, Ô chữ BOC046, Toán vui BTV046a, BTV046b của kỳ trước BK046 trong DVSN047.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Bài toán tù nhân (2)” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD031”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD030” của kỳ trước trong “OCD031”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới  “Hình chữ nhật duy nhất – Loại 3 đặc biệt” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 5 “GU005” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Ông có biết tôi là ai không?”,  trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Thông điệp Tình yêu”, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: