ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for February 24th, 2012

Kỳ BK048

Posted by thuanhoa on 24/02/2012

 

Bạn có thấy ?

  1. Có gì thay đổi trong mục “Sudoku Tài liệu” ?
  2. Có gì mới trong hồ sơ “Các đề tài bổ túc về Sức khoẻ và Y học” trong mục “Từ điển – Y học – Tra cứu” ?

 Năm 2012 có gì lạ ?

Mời quý độc giả  xem phần trả lời của 6 câu hỏi của năm 2012 sau đây:

  1. Năm 2012 có gì lạ?   – Có 366 ngày.
  2. Tháng 2 năm 2012 có gì lạ?   – Có 29 ngày.
  3. Ngày 21/02/2012 có gì lạ?   – Đọc xuôi ngược như nhau (palindrome)
  4. Ngày 12/12/2012 có gì lạ?   – Có 3 số 12
  5. Ngày 21/11/12 có gì lạ?   – Đọc xuôi ngược như nhau
  6. Ngày 21/12/2012 có gì lạ?   – Ngày chấm dứt đại chu kỳ 5,126 năm của lịch “Tính dài” của người Maya

————————–


Bài mới: Kỳ BK048- Bài DVSN048 – Phiếm CP048

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN048 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU048 , khung Ô Chữ BOC048 và các bài Toán Vui BTV048a, BTV048b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN048 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU047, Ô chữ BOC047, Toán vui BTV047a, BTV047b của kỳ trước BK047 trong DVSN048.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Đôi nét về Toán học cổ Hy lạp” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD032”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD031” của kỳ trước trong “OCD032”.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku về  “Hình chữ nhật duy nhất ” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 6 “GU006” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Thằng ăn cắp”, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc lại Bài Nên Đọc  “Toán Thơ, Thơ Toán trong Dân Gian”, với Phần Bổ Túc của tác giả TS Nguyễn Vĩnh Tráng, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | 6 Comments »

 
%d bloggers like this: