ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK049

Posted by thuanhoa on 02/03/2012

 

Bạn có biết ?

 1. Có gì đặc biệt sẽ xảy ra trong ngày 20 tháng 5 năm 2012 không?

Bạn có thấy ?

 1. Có gì thay đổi trong mục “Sudoku Tài liệu” ?
  – Ấn bản mới của bài “Một thí dụ giải Sudku”
  – Bài mới “Đi tìm Sudoku nhỏ nhứt và khó nhất”
 2. Có gì mới trong hồ sơ “Các đề tài bổ túc về Sức khoẻ và Y học” trong mục “Từ điển – Y học – Tra cứu” ?
  – Bài mới: “Đông trùng hạ thảo là gì ?”
  – Bài mới: “Các món ăn kỵ nhau”

————————–

 

Bài mới: Kỳ BK049 – Bài DVSN049 – Phiếm CP049

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN049 trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU049 , khung Ô Chữ BOC049 và các bài Toán Vui BTV049a, BTV04849b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN049 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU048, Ô chữ BOC048, Toán vui BTV048a, BTV048b của kỳ trước BK048 trong DVSN049.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Sự thật về “Neutrino nhanh hơn ánh sáng” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD033”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD032” của kỳ trước trong “OCD033”.

Mời đọcQuy luật Sudoku mới nhất “Cờ tàn các ô có 2 trị khả dụng (BUG)” trong tiểu mục “SU- Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 7 “GU007” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Chuyện cười ra nước mắt”, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Giải mã những bí ẩn của THIỀN ĐỊNH”, của Hồ Trung Tú, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: