ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March 23rd, 2012

Kỳ BK052

Posted by thuanhoa on 23/03/2012

 

Bài mới: Kỳ BK052 – Bài DVSN052 – Phiếm CP052

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN052” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU052; khung Ô Chữ BOC052 và các bài Toán Vui BTV052a, BTV052b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN052  kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU051, Ô chữ BOC051, Toán vui BTV051a, BTV051b của kỳ trước BK051 trong DVSN052.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Bài toán 5 đồng hồ chạy nhanh” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD036”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu”.“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD035” của kỳ trước trong “OCD036”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới nhất “Hình chữ nhật duy nhất tiềm ẩn” trong mục “SU – Sudoku Quy luật”.“.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 10 “GU010” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Vì sao ông ta khóc?”, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Kỹ nghệ du lịch Trung quốc” của Nguyễn Hưng Quốc, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: