ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March 30th, 2012

Kỳ BK053

Posted by thuanhoa on 30/03/2012

 

Bài mới: Kỳ BK053 – Bài DVSN053 – Phiếm CP053

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN053” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU053; khung Ô Chữ BOC053 và các bài Toán Vui BTV053a, BTV053b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ “DVSN053” kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU052, Ô chữ BOC052, Toán vui BTV052a, BTV052b của kỳ trước BK052 trong DVSN053.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Hệ thống nhị phân và 2 bài toán vui” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD037”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu”.“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD036” của kỳ trước trong “OCD037”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới nhất “Loại trị khả dụng bằng phân tích” trong mục “SU – Sudoku Quy luật”.“.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 11 “GU011” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Giặc I-Meo”, trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Xá lợi, một bí ẩn chưa được khám phá” trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nưước, con nguười, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: