ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for June, 2012

Kỳ BK063

Posted by thuanhoa on 14/06/2012

 

Thông báo quan trọng

Vì Thuận Hoà vắng nhà nên “Đọc Vui và Suy Nghĩ” sẽ nghỉ 5 tuần. Kỳ phát hành sắp tới sẽ vào ngày Thứ Sáu 27 tháng Bảy năm 2012. Xin quý độc giả cảm phiền.

__________________________

 

Bài mới: Kỳ BK063 – Bài DVSN063 – Phiếm CP063

 
Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN063” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU063; khung Ô Chữ OC063 và các bài Toán Vui BTV063a, BTV063b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ “DVSN063” kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU062, Ô chữ BOC062, Toán vui BTV062a, BTV062b của kỳ trước BK062 trong DVSN063

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “1 4 9 16 rồi sao nữa ?” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD047”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu”.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD046” của kỳ trước trong “OCD047”.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục “SU – Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 21 “GU021” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Khi bà xã đai-ét !”   trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Tại sao người Do Thái thông minh ?” trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: