ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for August, 2012

Kỳ BK069

Posted by thuanhoa on 31/08/2012

Thân tặng bạn một lời khuyên

An toàn và Cao quý cho bạn

 Thích Thái Hòa
Sống ở giữa đời, bạn đứng trước người, sẽ bị người ghét; bạn đứng sau người sẽ bị người khinh; bạn đứng ngang người sẽ bị người nghi, vậy bạn đứng ở đâu cho được an toàn? Nếu bạn đứng trước người với tâm ganh đua và cao ngạo, bạn không những bị người ghét mà còn bị nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu bạn đứng trước người với tâm khiêm tốn, chắc chắn bạn không bị người ghét mà được người thương và ủng hộ. Nếu bạn đứng sau người với tâm mặc cảm hay bợ đỡ, thì bạn không những bị người khinh mà còn bị người ghét bỏ, nhưng nếu bạn đứng sau người với tâm khiêm tốn, nhường nhịn và yểm trợ cho cái yếu của người, thì chính bạn đang đứng sau người trên thực tế, nhưng ở mặt nhân cách và đạo lý bạn đã đứng cách người ở phía trước rất xa và an toàn.
Nếu bạn đứng ngang người với tâm ganh đua và chờ đợi cơ hội, bạn không những bị người nghi ngờ, mà bạn còn bị người ra tay trước khi bạn có cơ hội hành động, nhưng nếu bạn đứng một bên người với sự đồng cảm, hỗ trợ, chia sẻ, tin tưởng và cùng nhau biết nhìn về một hướng cho cái chung, thì việc đứng một bên của bạn không phải là một bên mà nó đang đứng một cách an toàn trong tâm hồn và việc làm của nhau.
Vậy, bạn đứng bất cứ ở đâu với tâm hiểu biết, khiêm tốn, chân tình, tin tưởng, vị tha và thương yêu là ở đó có sự an toàn và cao quí cho bạn.

_______________

Bài mới: Kỳ BK069

Bài DVSN069 – Phiếm CP069

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: Bài DVSN069, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU069, Ô Chữ OC069 và các bài Toán Vui BTV069a, BTV069b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN069 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU068, Ô chữ BOC068, Toán vui BTV068a, BTV068b, của kỳ trước BK068 trong DVSN069.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Bàn thêm về luỹ thừa, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: OCD052, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: OCD051, trong OCD052.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 27: GU027, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: Xuân Gửi Cho Người, của Thiên Thu, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: 12 người từng đặt chân lên mặt trăng, do Minh Long sưu tầm, trong mục Bài Nên Đọc

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: