ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK071

Posted by thuanhoa on 14/09/2012

Thân tặng bạn chuyện vui :

         Who is the Winner?

The father of five children had won a toy at a raffle.
H
e called his kids together to ask which one should have the present.
“Who is the most obedient?” he asked.
“Who never talks back to mother? and
“Who does everything mother says?”
Five small voices replied in unison:
“Okay Daddy! You get the toy.”

               ____________

Bài mới: Kỳ BK071 – Bài DVSN071 – Phiếm CP071

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: Bài DVSN071, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU071, Ô Chữ OC071 và các bài Toán Vui BTV071a, BTV071b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN071 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU070, Ô chữ BOC070, Toán vui BTV070a, BTV070b, của kỳ trước BK070 trong DVSN071.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Cách vẽ hình vuông có cùng diện tích với một đa giác 7 cạnh, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: OCD054, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: OCD053, trong OCD054.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 28: GU028, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: Câu chuyện 2 cái bị của người đời, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: 5 người khiến thế giới khâm phục, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: