ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for September 21st, 2012

Kỳ BK072

Posted by thuanhoa on 21/09/2012

 

Nhận được tin buồn Giáo sư TRỊNH QUỐC THÔNG, Pháp danh ĐỨC MẪN, đã tạ thế ngày 15 tháng 9 năm 2012, tại Mỹ, hưởng thọ 72 tuổi. Chúng tôi, một số đồng nghiệp cũ và bạn hữu của giáo sư ở Úc, xin có lời chia buồn cùng tang quyến. Cầu nguyện cho hương linh của Giáo sư Trịnh Quốc Thông sớm tiêu diêu về miền Tây phương Tịnh độ.
H.v.Hoà, Đ.v.Thuật, Đ.v.P.Long, P.q.Huyến, T.c.Lộc, T.c.Mạnh, N.b.Tuấn, L.v.Ngọc, L.l.Thảo, Đ.H.Dũng

___________

Bài mới: Kỳ BK072 – Bài DVSN072 – Phiếm CP072

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: Bài DVSN072, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU072, Ô Chữ OC072 và các bài Toán Vui BTV072a, BTV072b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN072 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU071, Ô chữ BOC071, Toán vui BTV071a, BTV071b, của kỳ trước BK071 trong DVSN072.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Nhân loại đã sẵn sàng vượt qua biên giới cuối cùng, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: OCD055, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: OCD054, trong OCD055.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 29: GU029, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường – Du Vũ Minh (soạn văn), trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: Mỹ, quốc gia ngu ngốc và lạc hậu – Phạm Gia Minh dịch, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: