ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for October 12th, 2012

Kỳ BK075

Posted by thuanhoa on 12/10/2012

Thân tặng bạn chuyện vui:

Socrates với 3 nguyên tắc
Socrates là nhà hiền triết thời cổ Hy Lạp, có rất nhiều môn đệ, ông ta nổi tiếng thời xưa vì những lý luận, triết giải các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người đương thời qua quan niệm nhân sinh và vũ-trụ của ông ta.
Một hôm để tìm hiểu thiên nhiên, ông ta dẫn đám đệ tử đi dọc theo con đường làng. Từ xa ông ta nghe có tiếng gọi tên ông vọng lại văng vẳng.
Ngạc nhiên, ông ta dừng lại và chờ đợi … và quả thật, một người dân làng đang chạy lại, rồi dừng lại trước mặt Socrates thở hổn hển, và bảo là muốn nói với ông ta một câu chuyện.
Socrates: “Để kể lại một câu chuyện, cần theo đúng ba nguyên tắc” . Người nông dân: “Trước giờ tui đâu có biết, mà là 3 nguyên tắc gì ?” Socrates: “Nguyên tắc thứ nhất, có chính mắt anh thấy nó không ?” Suy nghĩ một hồi, anh nông dân đưa tay lên gãi tai: “Không ! tui không chính mắt thấy chuyện đó” Socrates: “À há ! Theo nguyên tắc thứ hai là, câu chuyện anh sắp nói, có lợi gì cho người nghe hay không ?” Suy nghĩ một lát, anh nông dân nói: “Không, tui thấy không có lợi gì cho người nghe.” Socrates: “Câu chuyện anh sắp nói, không chính mắt anh thấy, không có lợi cho người nghe, vậy nguyên tắc cuối cùng thứ ba là “nó có lợi gì cho người nói hay không ?” Anh nông dân: “Không ! nó cũng chẳng có lợi gì cho tui.” Socrates: “Câu chuyện anh sắp nói, vi phạm ba nguyên tắc là: không chính mắt anh thấy, không có lợi cho người nghe, cũng không có lợi cho người nói, vậy anh không nên nói. ” Nghe giảng giải xong, các đồ đệ hết lời ca tụng thầy mình đã đặt ra ba nguyên tắc cho mọi câu chuyện.
Anh nông dân thì mặt buồn rầu lủi thủi đi về làng, riêng Socrates không bao giờ được biết là “vợ ông ngoại tình với người bạn, bị vợ anh nông dân bắt gặp. ”

___________


Bài mới: Kỳ BK075

Bài DVSN075  –  Phiếm CP075

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: Bài DVSN075, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU075, Ô Chữ BOC075 và các bài Toán Vui BTV075a, BTV075b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN075 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU074, Ô chữ BOC074, Toán vui BTV074a, BTV074b, của kỳ trước BK074 trong DVSN075.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Tài liệu mới về Big Bang, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: OCD058, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: OCD057, trong OCD058.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 32: GU032, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: Bài diễn văn hay nhất , của LS. Geoge Graham Vest, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: Giả dối từ A đến Z , theo Alan Phan Blog, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: