ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for November 1st, 2012

Kỳ BK078

Posted by thuanhoa on 01/11/2012

Mời bạn đọc chuyện buồn:

              Ngồi xuống đây
Ngồi xuống đây tao đút mầy lần cuối
Để mai nầy biết có gặp nữa không
Nợ trần gian nợ cơm áo chất chồng
Tao bương chải đời long đong vô định.
Ngồi xuống đây giữa tâm tình người lính
Đừng nghĩ gì những toan tính thế gian
Tao với mầy từng vượt những gian nan
Đã sống chết _ Lầm than _ Và tủi nhục.
Ngồi xuống đây tao đút mầy thêm chút
Cũng như mầy ngày xưa đút cơm tao
Giữa Cổ thành tiếng quân dậy lao xao
Tao gục xuống và mầy lao ra cứu.
Tao biết lắm mầy sống đời mãnh thú
Con hùm thiêng trong giây phút sa cơ
Thân phế nhân đành trôi nổi mịt mờ
Muốn sống lại thuở viễn mơ rừng núi.
Thôi mầy ạ ! Đời chúng mình gió bụi
Chết ngang tàng trong ngày tháng tư đen
Tao với mầy chinh chiến đã thành quen
Thì tủi nhục cũng để rèn nhân cách.
Vậy hãy sống ngẩng cao đầu trong sạch
Biết tử sinh thì nhận lấy cho hùng
Tao với mầy có dòng máu chảy chung
Thà đổ xuống không bao giờ khuất phục.

        __________

Bài mới: Kỳ BK078

Bài DVSN078 – Phiếm CP078

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: Bài DVSN078, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU078, Ô Chữ BOC078 và các bài Toán Vui BTV078a, BTV078b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN078 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU077, Ô chữ BOC077, Toán vui BTV077a, BTV077b, của kỳ trước BK077 trong DVSN078.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Chuyện vui về phân số trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: OCD061, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: OCD060, trong OCD061.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 34: Bài GU034, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: Chị Cả Bống, của Phạm Lưu Vũ, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: Sống thánh giữa đời , trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: