ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for November 9th, 2012

Kỳ BK079

Posted by thuanhoa on 09/11/2012

Tin khẩn

Thứ Tư 14 / 11 / 2012, hiện tượng “Nhật thực toàn phần” (Mặt trời bị mặt trăng che khuất toàn phần) sẽ thấy được  tại Cairns, phía cực Bắc Queenland, Úc châu, trong 2 phút, từ 6:38 am đến 6:40 am. 
Khoảng hơn 50 ngàn người, trong đó có khoa học gia, thiên văn gia, các người săn tìm nhật/nguyệt thực và các người hiếu kỳ khắp thế giới sẽ tựu về Cairns và Great Barrier Reef để xem hiện tượng hiếm có nầy.

Thân mời bạn đọc chuyện buồn về …

‘Tiến sỹ giấy’ ở Việt Nam

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói với BBC về tình trạng đông ‘tiến sỹ giấy’ ở Việt Nam mà thiếu chất lượng.
Ông cho biết, Bộ Giáo dục đào tạo “không những đề ra mà còn đề ra rất cao” những tiêu chuẩn về ngoại ngữ cho bậc cao học, nhưng ông khá chắc chắn rằng số tiến sỹ có thể ‘sử dụng ngoại ngữ cho cho chuyên môn của mình là rất ít”.
Việc làm tiến sỹ, thạc sỹ tràn lan, theo ông Phạm Xuân Nguyên, “là do quan niệm khác”.
“Ở các nước, tiến sỹ chỉ là bước khởi đầu, là cái khẳng định anh có khả năng nghiên cứu độc lập, đề xuất vấn đề khoa học và giải quyết nó.”
“Còn chúng ta coi nó là điểm kết thúc. Đại học xong làm thạc sỹ, thạc sỹ xong làm tiến sỹ, tiến sỹ xong, dừng.”
Nhà phê bình văn học cho rằng, việc làm tiến sỹ ở Việt Nam nhiều khi là do “háo danh,” và cũng là để “tăng cấp, tăng lương”.
“Nói như vậy không có nghĩa là vơ đũa cả nắm,” ông nói thêm, “cũng có những người rất giỏi, và thường những người giỏi đó họ biết ngoại ngữ, nên các bài viết, bài nghiên cứu của họ có chất, có trích dẫn, có hiểu biết.”
Nhận xét về ảnh hưởng xã hội của bằng tiến sỹ thiếu chất lượng, ông cho rằng, nó khiến cho ngành nghiên cứu khoa học “bị đẩy lùi xuống” vì chính những người đó lại đi hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cũng nhận xét, ” hệ thống giáo dục – đào tạo của Việt Nam đang cực kỳ khủng hoảng”.
____________

Bài mới: Kỳ BK079

Bài DVSN079 – Phiếm CP079

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: Bài DVSN079, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU079, Ô Chữ BOC079 và các bài Toán Vui BTV079a, BTV079b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN079 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU078, Ô chữ BOC078, Toán vui BTV078a, BTV078b, của kỳ trước BK078 trong DVSN079.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Nguỵ biện Toán học trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: OCD062, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: OCD061, trong OCD062.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 35: Bài GU035, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: Bất an, của Huỳnh Ngọc Chênh, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: Khúc ruột bắt đầu cạn , của Tâm Việt, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: