ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for November 16th, 2012

Kỳ BK080

Posted by thuanhoa on 16/11/2012

Mời bạn Đọc và Suy nghĩ …

Ngươi Mỹ nhận xét về người Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:
1.- Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.
2.- Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt.
3.- Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng các thành phẩm của mình.
4.- Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.
5.- Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những công việc tốt). [when small, they study because of their families; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs]
6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.
7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương). [to save face or to show off].
8.- Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.
9.- Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ.
10.- Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh (một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 2 người làm thì kém, 3 người làm thì hỏng việc). [one person can complete a task excellently; 2 people do it poorly, and 3 people make a mess of it ].
Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy người Mỹ đã hiểu rất rõ người Việt. Tại sao người Việt lại có những đặc tính như thế này?
____________

Bài mới: Kỳ BK080

Bài DVSN080 – Phiếm CP080

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: Bài DVSN080, trong mục Các Tài liệu mới nhất.
Mời độc giả giải: Sudoku BSU080, Ô Chữ BOC080 và các bài Toán Vui BTV080a, BTV080b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN080 kỳ nầy.
Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU079, Ô chữ BOC079, Toán vui BTV079a, BTV079b, của kỳ trước BK079 trong DVSN080.
Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Tìm cái không giống ai ! trong mục Các Tài liệu mới nhất.
Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: OCD063, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.
Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: OCD062, trong OCD063.
Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.
Mời thực tập khung Sudoku thứ 36: Bài GU036, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.
Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: Bệnh Vô Cảm, của hs. Phan Hoàng Yên, trong mục Chuyện Vui Buồn.
Mời đọc Bài Nên Đọc mới: Khi ‘Lão Lý’ lắc đầu , trong mục Bài Nên Đọc.
Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .
Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: