ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for December 7th, 2012

Kỳ BK083

Posted by thuanhoa on 07/12/2012

Thân tặng bạn bài thơ viết bởi một em bé Phi Châu, được Liên Hiệp Quốc bình chọn là “Bài Thơ Hay Nhất” :

image001   When I born, I black
   When I grow up, I black 
   When I go in Sun, I black
   When I scared, I black
   When I sick, I black
   And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??

__________

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen
 
Anh nói rằng anh trắng
Khi anh sinh ra, anh màu hồng
Khi anh lớn lên, anh màu trắng
Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
Khi anh lạnh, anh màu xanh
Khi anh sợ, anh màu vàng
Khi anh đau, anh màu tái (lục)
Và khi anh chết, anh màu xám
Và tại sao anh lại nói tôi là da màu !

______________________

 

Bài mới: Kỳ BK083 – Bài DVSN083 – Phiếm CP083

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN083”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU083, Ô Chữ BOC083 và các bài Toán Vui BTV083a, BTV083b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN083 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU082, Ô chữ BOC082, Toán vui BTV082a, BTV082b, của kỳ trước BK082 trong DVSN083.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Bài toán đồng tiền giả của Bác Chín”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD066”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD065”, trong OCD066.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 39: “Bài GU039”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Con chó Lu nhà tôi”, cùa Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Luật Sống” , trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

 

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: