ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ đặc biệt 84A

Posted by thuanhoa on 02/01/2013

image002

 

Chúng tôi vừa được TIN BUỒN

Thầy Lê Kim Đính

Cựu Giáo sư Ban Toán trường
Đại Học Khoa Học Saigon,
Đã từ trần tại Saigon,
Hưởng thọ: 88 tuổi

o o o O o o o

 

Nhóm Cựu Giáo Sư, Cựu Giảng Viên và Cựu Sinh Viên của Đại Học Khoa Học SàiGòn,

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình của Thầy Lê Kim Đính và
Cầu nguyện hương linh Thầy sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.

 

Nguyễn Văn Hoàng, Lê Thị Thu Vân, Nguyễn Thông Minh, Lê Hữu Phúc, Phạm Hữu Hiệp, Trần An Nhàn,Thái Văn Tùng, Tôn Thất Long, Nguyễn Đức Tiến, Bùi Huy Bình, Đặng Vĩnh Thanh,
Cao Xuân An, Lê Chánh Đoáng, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Trúc Đỉnh, Huỳnh Văn Công, Chu Ngọc Thuỷ, Đổ Quang Thọ, Trinh Toàn, Hồ Văn Hoà, Phạm Thi Tuân,  Phạm Ngọc Hiền, Phạm Khắc Hàm, Trịnh Gia Khánh, Phạm Kim Anh, Vũ Duy Phách, Đồng Sỹ Khiêm, Lê Văn Mão, Đặng Hồng Tiệm, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Châu Minh Trai, Nguyễn Thi Thanh Xuân, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Viết Đức, Lưu Thanh Lâm, Huỳnh Văn Lâu, Phạm Tùng Chi, Vương Hồng Loan , Lê Văn Tốt, Nguyễn Xuân Thi, Cao Văn Trung, Nguyễn Điền Thuận, Võ Hoàng Ân, Từ Hoà Ái, Lê Văn Thục, Chu Văn Hải, Trương Công Nghệ, Trần Huê, Nguyễn Trút Đỉnh, Đặng Vũ Thuật, Nguyễn Thu Hà, Lê Vân Tú, Châu Công Bình,  …

Riêng trang nhà “Đọc Vui và Suy Nghĩ”, Thuận Hoà xin có lời phân ưu cùng gia đình Thầy Lê Kim Đính và cầu nguyện hương linh Thầy sớm được về miền Tây Phương Tịnh Độ.

 

Thành Kính Phân Ưu

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: