ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for June 14th, 2013

Kỳ BK104

Posted by thuanhoa on 14/06/2013


Đọc lại Cổ Học Tinh Hoa: Thế nào là LIÊM SĨ ?

…”Liêm, Sĩ là tính hay của loài người vì người không liêm thì cái gì cũng lấy, người không sĩ thì việc gì cũng làm.
Người mà như thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật, nhất là những bậc giữ vai lãnh đạo việc nhà, việc nước
mà vô liêm sĩ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ, “Sĩ” cần hơn “Liêm”. Người không “Liêm”
thường làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở chỗ vô sĩ mà ra. Thầy Mạnh Tử nói: “Nhân bất khả vô sĩ”,
nghĩa là người ta mà không biết xấu hổ là không được”.

Than ôi! Thế mà ngày nay nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, quên cả liêm sĩ. Không kể chi người thường,
thậm chí đến bọn sĩ phu cũng 
ghê tởm như thế cả. Thế nhưng, mùa đông rét mướt, tòng bách vẫn xanh; mưa gió
tối tăm, gà trống vẫn gáy. Ðời tuy hôn mê vẫn có người tỉnh.

Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chăm chăm xu thời hay nịnh đời, há chẳng biết thẹn ư ?”

VÔ DANH.


Bài mới: Kỳ BK104 – Bài DVSN104 – Phiếm CP104


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN104”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU104, Ô Chữ BOC104 và các bài Toán Vui BTV104a, BTV104b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN104 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU103, Ô chữ BOC103, Toán vui BTV103a, BTV103b của kỳ trước BK103 trong DVSN104 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Trở lại “Bài toán nhỏ hóc búa”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD087”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD086”, trong OCD087.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 57: “Bài GU057”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Vì Sao ?”, Xuyên Sơn hỏi, Kế Đô đáp, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND104 – Tự hào dân tộc” , của Trần văn Giang, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về
sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: