ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for October 11th, 2013

Kỳ BK120

Posted by thuanhoa on 11/10/2013


Bạn có bao giờ tự vấn

“Sống với nhau như thế nào?” không ?


Tôi hỏi đất:   đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời:   chúng tôi làm nền móng cho nhau
Tôi hỏi nước:   nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời:   chúng tôi hoà lẫn vào nhau
Tôi hỏi gió:   gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời:   chúng tôi nâng cánh cho nhau
Tôi hỏi mây:   mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời:   chúng tôi tan biến vào nhau
Tôi hỏi cỏ:   cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời:   chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau
Tôi hỏi cây:   cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời:   chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

Tôi hỏi người:   người sống với nhau thế nào?
Không ai trả lời
Không ai trả lời
Không ai nói gì cả
Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ
Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau
Vì người còn nặng nỗi thương đau
Vì người còn quên cách yêu nhau
Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau… tàn lụi…

image002

Bốn yếu tố của tình yêu: Từ, Bi, Hỷ, Xả


Bài mới: Kỳ BK120 – Bài DVSN120 – Phiếm CP120


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN120”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU120, Ô Chữ BOC120 và các bài Toán Vui BTV120a, BTV120b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN120 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU119, Ô chữ BOC119, Toán vui BTV119a, BTV119b của kỳ trước BK119 trong DVSN120 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Giải Nobel Vật lý 2013”,  trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD103”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD102”, trong OCD103.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU072”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Những con cào cào xanh”, của Dương Thịnh, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND120 – Khi vô cảm đã trở thành không khí”, của Canhco (trong Nguyệt san Việt Nam), trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần MỤC LỤC.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: