ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for February 14th, 2014

Kỳ BK133

Posted by thuanhoa on 14/02/2014


Hôm nay ngày Valentine! Thân tặng quý độc giả bài thơ:

(Nguồn: http://www.thukhoahuan.com/)

image002

Thân mời quý độc giả cùng suy nghĩ về bài giảng
“Bồ Tát chỉ ngồi để thấy…” của Thiền sư Viên Minh

Một người nọ nhìn thấy cái kén của con bướm. Sau đó,anh thấy một cái lổ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ và thấy nó cố gắng vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lổ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay xở gì thêm được.

Thấy tội nghiệp nên người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén. Con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt. Thế là, con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời nó chỉ để bò trườn với cơ thề sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được…
Cho nên Quy tắc thứ ba của người Ấn độ: “Trong mỗi khoảnh khắc mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”.

Người đàn ông tốt bụng đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự vùng vẫy của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó có đủ sức mạnh để cất cánh bay…

Vì vậy, đừng bao giờ tin vào quan niệm Bồ Tát độ mình cả, nếu Bồ Tát đến độ mình tức là Bồ Tát can thiệp vào việc mình cần phải làm là để thoát ra khỏi cái kén (thoát khỏi vô minh) chính mình là người cần phải mở ra mọi cái mà mình đã trói buộc vào, không có Bồ Tát nào làm thay cho mình…

Quan niệm Bồ Tát cứu độ bị hiểu sai kiểu như người mẹ giúp con ” thôi con đừng đánh vần để mẹ đánh vần cho… Con đừng làm toán để mẹ làm toán cho…vân vân…và vân vân…”

Bồ Tát chỉ ngồi để thấy, để xem mình đau khổ như thế nào và thoát khỏi đau khổ như thế nào… mà Tâm Ngài vẫn hoàn toàn bất động, đó mới chính là Bồ Tát chân chính nhất.

Qua câu chuyện trên, con nhộng chỉ cần đợi thêm một chút nữa, nó có thể tự vùng vẫy thoát ra khỏi cái kén, thì nó mới đủ sức mạnh cất cánh bay cao… cũng như con người ta cần phải chịu đựng đau khổ thêm một chút nữa thì mới có được bài học Giác Ngộ cho chính mình… Thế cho nên,

Bồ Tát chỉ khai thị mà không có cứu độ… khai thị cho mọi người thấy ra mọi
cái đã có sẳn nơi mỗi người, và để mọi người biết tự trở về với chính mình…

Trong Phật Giáo không có quan niệm có người khác cứu độ… đừng xin xỏ mong cầu mà trở thành mê tín…
Đức Phật dạy, Pháp hộ trì người sống đúng Pháp, thuận Pháp… Những người sống thuận Pháp, khi gặp chuyện thì tự động có Chư Thiên hộ Pháp hộ trì… Cũng như một người sống đúng tốt thì được nhiều người tin tưởng giúp đỡ…

Chân lý chính là Thực Tế chứ không phải ảo tưởng …


Bài mới: Kỳ BK133 – Bài DVSN133 – Phiếm CP133


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN133”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU133, Ô Chữ BOC133 và các bài Toán Vui BTV133a, BTV133b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN133 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU132, Ô chữ BOC132, Toán vui BTV132a, BTV132b của kỳ trước BK132 trong DVSN133 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP133 – Bài toán nón “tai lừa”” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD116”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD115”, trong OCD116.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU080”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “CVB133 – Tuổi Già”, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND133 – Khoảng cách trí tuệ”, Tác giả: Alan Phan, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý Kết quả Nghiên cứu mới nhất “Ma phương – Cách tạo Ma phương bậc lẻ, bậc là bội số của 4 và bậc là bội số của 4 cộng 2 – Phương pháp Thuận Hoà,  trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần <span style=”

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: