ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March, 2014

Kỳ BK138

Posted by thuanhoa on 21/03/2014


Lý do VN tụt hậu về Khoa học Kỹ thuật ?

1) Vì VN có nhiều Tiến sĩ hơn cả Nhựt Bản.
2) Vì …. mời bạn xem Youtube sau đây sẽ rõ.

https://www.youtube.com/watch?v=eps7XUqsN64&feature=youtu.be


Mời bạn “Đọc (không Vui) và Suy Nghĩ” bài thơ của Tâm Hiền

Cái học ngày nay đã hỏng rồi

Cái học ngày nay đã hỏng rồi
Chín thằng đi học, tám thằng chơi
Một thằng chẳng học làm quan lớn
Sai thằng có học chạy tơi bời

Cái học ngày nay vậy hỏng rồi
Tám thằng đi học, bảy thằng lười
Hai thằng không học thì vinh hiển
Quyền cao chức trọng đã lên đời

Cái học ngày nay thật hỏng rồi
Bảy thằng tới lớp, sáu thằng thôi
Ba chàng thất học thành ông xếp
Vổ ngực rằng tao tiến sĩ rồi

Cái học ngày nay đã nói rồi
Sáu thằng xách cặp, năm muốn thôi
Bốn đứa trèo cao, có chức lớn
Đày người ăn học chạy hụt hơi

Cái học ngày nay hỏng quá rồi
Năm thằng đang học, bốn xin thôi
Năm thằng chẳng học nhờ ơn đảng
Tham quan, tham nhũng hưởng lộc trời

Cái học ngày nay chuyện cũ rồi
Bốn em tới lớp, ba em chơi
Sáu người vô học thành ông chủ
Rủng rỉnh tiền đô hưởng sự đời

Cái học ngày nay hết biết rồi
Chỉ hai ba đứa tới lớp ngồi
Nhưng chỉ một thằng còn chăm chỉ
Nhìn tới nhìn lui lại muốn thôi

Cái học thì ai cũng biết rồi
Không danh không thế, thì ôi thôi
Chẳng quyền chẳng lực, ngồi trơ mỏ
Nằm nhà chỏng cẳng để vợ nuôi.

Thì ra ” Cái học ngày nay đã hỏng rồi…”

 *     *     *

Bài mới: Kỳ BK138 – Bài DVSN138 – Phiếm CP138


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN138”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU138, Ô Chữ BOC138 và các bài Toán Vui BTV138a, BTV138b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN137 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU137, Ô chữ BOC137, Toán vui BTV137a, BTV137b của kỳ trước BK137 trong DVSN138 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP138 – Bài toán ráp hình” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD121”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD120”, trong OCD121.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU084”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “CVB138 – Non nước tan tành hệ bởi đâu” – Tác giả: Minh Diện, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Bằng tiến sĩ Việt Nam: Hàng mã” – Tác giả: Lê Diễn Đức, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần <span style=”

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: