ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for May, 2014

Kỳ BK145

Posted by thuanhoa on 30/05/2014


Mời bạn “Đọc và Suy Nghĩ” tâm tình của tác giả “Đặng Quang Chính”

Hoa trong tim ….

Đã từ lâu dân tộc tôi ngạo nghễ
Ngước mặt nhìn thế giới xung quanh
Miệng mở nụ cười …
Chứa chan tình yêu sức sống
Mắt sáng ngời…
Hoa nhân ái nở trong tim

Khí phách kia thật hào hùng mãnh liệt
Khiến quân Mông tàn bạo phải quay lui
Đất nước Việt là của dân tộc Việt
Tống triều kia của phương Bắc e dè
Vua Quang Trung đòi hai châu Trung Quốc
Lịch sử kia còn ghi chép rành rành

Đời Pháp thuộc bao con người yêu nước
Nguyện xả thân để dân tộc vươn lên
Phạm Hồng Thái tạo tiếng bom Sa điện
Nguyễn thái Học bị chém đầu nơi Yên Bái
Nguyễn thị Giang tự sát tại Vĩnh Yên
Đỗ thị Tâm nuốt vải trong ngục tù Hà Nội
…và biết bao anh hùng thục nữ khác đã hy sinh

Nay Trung quốc nuôi một bày Thái thú
Áo mão cân đai người phương Bắc tặng không
Mặt mũi hình thù là dân nước Việt
Nhưng máu trong người thuộc giống Cộng nô
Chúng dâng đất cho quan thầy Trung Quốc
Nhưng hà hiếp dân lành bằng mọi cách tinh vi

Rồi có lúc dân tộc tôi đứng dậy
Cất tiếng cười mang sức sống tình người
Quét sạch bọn Cộng nô Thái thú
Đem tin yêu hạnh phúc đến mọi người
Thay đổi đó mới thật là Cách mạng
Hoa trong tim hoa rạng rỡ lòng người

Đặng Quang Chính
dangquangchinh2014@gmail.com

 *     *     *

Bài mới: Kỳ BK145 – Bài DVSN145 – Phiếm CP145


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN145”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU145, Ô Chữ BOC145 và các bài Toán Vui BTV145a, BTV145b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN145 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU144, Ô chữ BOC144, Toán vui BTV144a, BTV144b của kỳ trước BK144 trong DVSN145 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP145 – Bài toán Ô Số Nhân (Phần 2)” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD128”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD127”, trong OCD128.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU090”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “CVB145 – Con đã từng đến trong đời nầy, và con rất ngoan!” – (không biết tác giả), trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND145 – Những chuyện khó tin trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam” – Tác giả: Nguyễn văn Tuấn, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: