ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for May 16th, 2014

Kỳ BK143

Posted by thuanhoa on 16/05/2014


Mời bạn lắng nghe “Lời Di Chúc của Tiền Nhân” :

image002

image004

Có thể xem trong:

http://hon-viet.co.uk/LoiDiChucCuaTienNhan_VuaTranNhanTong.htm


Mời bạn lắng nghe

Lời nhắn nhủ của Vy Khanh, một thân hữu của ĐV&SN tại Sydney, qua youtube: “Sóng Dậy Biển Đông”:

https://www.youtube.com/watch?v=S53BvRA6xG4

 *     *     *

Bài mới: Kỳ BK143 – Bài DVSN143 – Phiếm CP143


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN143”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU143, Ô Chữ BOC143 và các bài Toán Vui BTV143a, BTV143b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN142 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU142, Ô chữ BOC142, Toán vui BTV142a, BTV142b của kỳ trước BK142 trong DVSN143 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP143 – Chọn lá bài thuận lợi” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD126”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD125”, trong OCD126.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU089”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “CVB143 – Con gái của Ba” – (không biết tác giả), trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND143 – Việt Nam: Một Quốc Gia Phá Sản, Một Dân Tộc Sa Đoạ” – Tác giả: Sơn Tùng, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần <span style=”

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: