ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for June, 2014

Kỳ BK148

Posted by thuanhoa on 27/06/2014


Mời bạn “Đọc Vui và Suy Nghĩ” bài thơ trào phúng không biết tác giả sau đây:

CHỊ NÓI CHO CHÚ BIẾT

image002

Chị đây hơn tuổi chú
Thủ tướng mấy nhiệm kì
Dân Đức bầu cho chị
Còn chú, đảng bầu, hi.
Chị nói cho mà biết
Đừng đực mặt thế kia
Đừng giả câm giả điếc
Chơi bẩn, chú nhất nhì.

Chú một vừa hai phải
Đừng ức hiếp láng giềng
Hàng xóm của nhà chú
Xem đi, có ai thương?

Từ Nhật, Hàn, Ấn Độ
Mianma, Việt Nam
Chú thò mũi vào tất
Vừa cướp vừa la làng

Đừng hòng qua mặt chị
Chú bày trò khoan dầu
Hơn ai hết chú biết
Còn lâu mới có màu.

Chú biết vùng biển ấy
Vừa sâu lại bão nhiều
Vốn bỏ ra một chục
Thu về vài đồng bèo.

Dầu, chú chơi đòn gió
Cái mà chú muốn là
Ép Việt Nam thế yếu
Bắt họ thần phục mà.

Bởi thế chị nói thật
Chú hơi bị ngu si
Chú đẩy Việt Nam chạy
Theo Mỹ như Nhật, Phi

Thế là chuốc lấy họa
Cả cửa ngõ Biển Đông
Đều bạn của Mỹ cả
Chú thành nằm trong chuồng.

Đừng chủ quan mãi nhé
Đừng khinh thường họ nghèo
Tung hết lực ra đánh
Thế nhà để ai coi?

Khôn hồn chơi cho đẹp
“Bốn tốt” để yên lành
“Mười sáu chữ” họ giữ
Với họ, vẫn hoà bình.

Đài Loan, hỏi bố chú
Hơn sáu mươi năm rồi
Từ hồi chú chưa đẻ
Trung quốc dám sờ đuôi?

(Sưu tầm)

 *     *     *

Bài mới: Kỳ BK148 – Bài DVSN148 – Phiếm CP148


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN148”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU148, Ô Chữ BOC148 và các bài Toán Vui BTV148a, BTV148b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN148 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU147, Ô chữ BOC147, Toán vui BTV147a, BTV147b của kỳ trước BK147 trong DVSN148 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP148 – Số vô tỉ và phép vẽ hình” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD131”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD130”, trong OCD131.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU092”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “CVB148 – Ông Địa của chị Quyên” – Tác giả: QD TNT, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND148 – Dạy Chào Hỏi Thưa Dạ thế nào cho trẻ em Việt Nam hải ngoại” – Tác giả: Trần Tư Bình, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “Từ Điển – Y Học – Tra Cứu” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: