ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for September 5th, 2014

Kỳ BK158

Posted by thuanhoa on 05/09/2014


Mời bạn “Đọc và Suy Nghĩ” bài thơ của
Kha Tiệm Ly:

Hận Nam Quan

Tổ quốc mất rồi núm ruột Hoàng Sa
Nay lại mất ngàn dặm vuông quan ải
Ai yêu nước mà lòng không tê tái
Bởi núi sông nầy là xương máu ông cha
Từ đao thù bầm nát mình hải đảo
Thì biển ta đã dậy sóng căm hờn
Nghe đất Lũng Nhai vang lời thề sắt máu
Nghe gươm mài rêm đá núi Lam Sơn
Đâu Diên Hồng, đâu cánh tay sát thát?
Đâu Ngô Quyền, đâu Hưng Đạo đại vương?
Đâu ánh mắt luôn rực ngời ánh thép?
Đâu lửa hận thù hun đúc gươm thiêng?
Ta nợ giang san lòng yêu tổ quốc,
Nợ trống Ngọc Hồi, nợ thớt tượng Quang Trung.
Nợ Ức Trai lời Bình Ngô đại cáo
Nợ tổ tiên một dòng máu anh hùng
Chẳng có dịp cho trường giang dậy sóng
Nên cọc Bạch Đằng nuốt hận đứng chơ vơ
Không đủ sức để nâng ngang nòng súng
Ta vẫn còn chất thép trong thơ

 *     *     *

Bài mới: Kỳ BK158 – Bài DVSN158 – Phiếm CP158Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN158”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU158, Ô Chữ BOC158 và các bài Toán Vui BTV158a, BTV158b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN158 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU157, Ô chữ BOC157, Toán vui BTV157a, BTV157b của kỳ trước BK157 trong DVSN158 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP158 – Huy chương Fields Toán học năm 2014” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD141” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD140”, trong OCD141.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU097”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB158 – Câu chuyện của một Tiến sĩ Harvard” – Tác giả: Võ nhọc Khôi, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND158 – Ông Lê văn Hiếu AO – Tân Toàn Quyền tiểu bang Nam Úc” – (Theo Jo. Vinh, SA), trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: