ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK168

Posted by thuanhoa on 05/12/2014


Mời quý độc giả suy gẫm lời khuyên nhủ của
Thầy Thích Tánh Tuệ

image003

 *     *     *

 Bài mới:  Kỳ BK168 – Bài DVSN168 – Phiếm CP168Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN168”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU168, Ô Chữ BOC168 và các bài Toán Vui BTV168a, BTV168b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN168 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU167, Ô chữ BOC167, Toán vui BTV167a, BTV167b của kỳ trước BK167 trong DVSN168 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP168 – Một giải bóng tròn tứ hùng”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD151” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD150”, trong OCD151.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU102”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB168 – Như Mưa Thấm Đất” – Tác giả: Trần Mộng Tú, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND168 – Giáo huấn của Đức Dalai Lama”, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: