ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March 13th, 2015

Kỳ BK177

Posted by thuanhoa on 13/03/2015

Thông báo

Vì trở ngại kỹ thuật nên các bài “Ô Chữ VN Có Dấu” của tác giả Lưu Huỳnh” xin tạm gián đoạn một thời gian và có thể tiếp tục lại vào ngày 1 May 2015. Xin cáo lỗi cùng quý độc giả.

 

Có một số bài học mà Thuận Hoà học mãi vẫn chưa thuộc! Đó là 7 bài học sau đây:

Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba, ” học nhẫn nhục”.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư, “học thấu hiểu”.
Không thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm, “học buông bỏ”.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tại một chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Thứ sáu, “học cảm động”.
Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói, làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy, “học sinh tồn”.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!

Đạt Lai Lạt Ma

 *     *     *

 Bài mới:  Kỳ BK177 – Bài DVSN177 – Phiếm CP177Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN177”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU177, Ô Chữ BOC177 và các bài Toán Vui BTV177a, BTV177b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN177 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU176, Ô chữ BOC176, Toán vui BTV176a, BTV176b của kỳ trước BK176 trong DVSN177 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Giải trí với Que Diêm (1)” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD159” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD158, trong OCD159.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU107”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB177 – Hạt bụi nào trong mắt” – Tác giả: Trần Quang Thiện, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND177 – Tiếng Việt trong nước quá nhiều Tiếng Lóng và Ngôn Ngữ Chợ Buá” – Tác giả: Đào văn Bình, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: