ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for May 1st, 2015

Kỳ BK180

Posted by thuanhoa on 01/05/2015


Mời bạn “Đọc và Suy nghĩ” bài thơ không biết tác giả “Mai Anh về …”

image002

Mời giải “Ô chữ VN có dấu” của tác giả Lưu Huỳnh, tiếp tục đăng tải từ kỳ nầy.

 *     *     *

  Bài mới:  Kỳ BK180 – Bài DVSN180 – Phiếm CP180Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN180”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU180, Ô Chữ BOC180 và các bài Toán Vui BTV180a, BTV180b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN180 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU179, Ô chữ BOC179, Toán vui BTV179a, BTV179b của kỳ trước BK179 trong DVSN180 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Trò chơi “Lợn háu ăn” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD160” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD159, trong OCD160.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU109”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB180 – Kỷ niệm xưa cảm động – Tác giả: lpk, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND180 – Vì tôi là Sa Di” – Tác giả: Thuỷ Lâm Synh, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: