ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for May 8th, 2015

Kỳ BK181

Posted by thuanhoa on 08/05/2015


Mời “Đọc & Suy nghĩ” bài thơ của
tác giả Hồ Chí Bửu:

Tháng Tư và Thân Phận

Có một tháng 4 trong ký ức
Ngơ ngác ta nhìn lại cố hương
Bạn bè tan tác chia nhiều hướng
Ta vuốt mặt ta – kẻ cuối đường

Áo chiến- giày saut và súng trận
Giã từ- đâu giấc mộng Nam Kha
Tự dưng ta thấy mình căm hận
Cái gã hàng binh- cũng nhớ nhà

Ta như con chó luôn mồm sủa
Vẫy đuôi mừng khi chủ phát cơm
Nuốt cơm – nuốt cả luôn dòng lệ
Ai hiểu dùm ta nỗi đoạn trường

Ta hèn như những thằng ham sống
Chưa dám một viên đạn vô đầu
Dũng khí đâu còn khi tuyệt vọng
Chuyện đời- biển cạn hoá nương dâu

Tháng tư- đốt nến cho bằng hữu
Tạ lỗi với người đã ra đi
Có những nắm mồ không có chủ
Nghìn năm sông núi vẫn còn ghi..

             *     *     *

  Bài mới:  Kỳ BK181 – Bài DVSN181 – Phiếm CP181Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN181”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU181, Ô Chữ BOC181 và các bài Toán Vui BTV181a, BTV181b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN181 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU180, Ô chữ BOC180, Toán vui BTV180a, BTV180b của kỳ trước BK180 trong DVSN181 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Trò chơi “Cắm Cọc” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD161” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD160, trong OCD161.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU109”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB181 – Thằng nhỏ và cái lon – Tác giả: Minh Tạo, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND181 – Vì Sao ?” – Tác giả: Xuyên Sơn & Kế Đô, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: